ZUS DRA – korekta deklaracji rozliczeniowej

ZUS DRA – korekta deklaracji rozliczeniowej

Promocja i Reklama

Płatnik ma obowiązek przedstawiania danych prawidłowych, aczkolwiek organy przewidują jednak możliwość, że w swojej praktyce przedsiębiorca wypełni deklarację rozliczeniową ZUS DRA błędnie. W takim wypadku należy przygotować odpowiednią korektę dokumentów ubezpieczeniowych. W większości należy stosować się do ogólnych zasad dotyczących wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz szczegółowych zasad skierowanych bezpośrednio do ZUS DRA. Jak prawidłowo skorygować deklarację ZUS?

Ogólne zasady korygowania deklaracji ZUS

Z założenia już pierwotne wersje rozliczenia ZUS DRA powinny być prawidłowe i każda zmiana dokonywana po terminie, może rodzić negatywne konsekwencje dla podatnika. Jednak, jeżeli pojawi się taka konieczność, to wszystkie zmiany lub korekty płatnicy powinni dokonywać niezwłocznie po ich wykryciu. Najpóźniej w terminie 7 dni od zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości. Termin 7 dniowy liczy się najczęściej od daty stwierdzenia nieprawidłowości, we własnym zakresie przez składającego lub od daty otrzymania zawiadomienia od odpowiedniego organu lub decyzji prawomocnej. W przypadku otrzymania protokołu kontroli, konieczność korekty może zostać przeprowadzona najczęściej w terminie nie później niż 30 dni od przekazania protokołu

Zakres korygowanych danych w ZUS DRA i załącznikach

W każdym wypadku płatnik powinien sprawdzić, które dane (z którego zakresu) muszą zostać skorygowane. W przypadku korekty wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, nie należy składać korekty załączonych do nich imiennych raportów miesięcznych. Imienne raporty miesięczne mogą jednak również podlegać korygowaniu, jeżeli jest to możliwe we własnym zakresie. Organy w określonych przypadkach przygotowują korekty samodzielnie. Wtedy płatnik może w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedniego zawiadomienia złożyć deklarację rozliczeniową (i imienne raporty miesięczne, jeżeli dotyczą) korygującą przesłane przez ZUS dokumenty. Opcja ta nie będzie jednak dostępna, jeżeli korekta dokonana przez organ podatkowy wynika z prawomocnej decyzji lub prawomocnego wyroku sądu.

Uregulowania szczegółowe, czyli korekta ZUS DRA

W przypadku składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, wraz z imiennymi raportami miesięcznymi, płatnik powinien skorygować komplet dokumentów, w których należy uwzględnić zmiany. Czyli po pierwsze – deklarację rozliczeniową, po drugie raporty imienne tych ubezpieczonych, których dotyczy korekta.

W kwestii praktycznej, imienny raport korygujący powinno oznaczyć się tym samym numerem, co deklaracja korygująca rozliczeniowa (ta do której raport imienny jest dołączony). Kolejne zestawy dokumentów rozliczeniowych (korekt), należy oznaczać w bloku I dane organizacyjne pole 02 identyfikator deklaracji numer kolejnymi określeniami na przykład 01 01 2020, 02 01 2020, 03 01 2020 gdzie pierwsze dwie kratki oznaczają numer deklaracji, kolejne dwie kratki oznaczają miesiąc, którego dotyczy deklaracja, kolejne cztery kratki są przeznaczone na określenie roku, którego dotyczy deklaracja.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments