Świadczenia postojowe – czym jest i komu przysługuje?

Świadczenia postojowe – czym jest i komu przysługuje?

Promocja i Reklama

Świadczenia postojowe to rodzaj „zapomogi” wypłacanej przez ZUS osobom samozatrudnionym i tym, które zatrudnione są na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy każdy otrzyma świadczenie postojowe? Ile ono wynosi? Wyjaśniamy w artykule!

Świadczenia postojowe zus – komu przysługują?

Świadczenia postojowe to doraźna pomoc materialna dla osób, które zostały bezpośrednio dotknięte przestojem produkcyjnym w zakładzie pracy lub ich prywatnej firmie w wyniku pandemii COVID-19. Przysługuje ono osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne lub prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą. Aby otrzymać świadczenia postojowe ZUS, należy spełnić pewne ściśle określone warunki.

Po pierwsze, przez umowę cywilnoprawną rozumie się tutaj:

 • umowę agencyjną,
 • umowę zlecenia,
 • umowę o dzieło,
 • inną umowę o świadczenie usług, które podlega pod przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowo należy spełnić szereg kolejnych wymagań takich jak:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;
 • z powodu wybuchu epidemii koronawirusa stało się niemożliwe wykonywanie Twoich codziennych obowiązków będących przedmiotem umowy cywilnoprawnej;
 • jesteś obywatelem RP i przebywasz na terytorium Polski lub posiadasz prawo czasowego, lub stałego pobytu;
 • nie posiadasz innych roszczeń względem ubezpieczeń społecznych;
 • łączne przychody z umowy cywilnoprawnej nie przekroczyły 300% przeciętnego wynagrodzenia wyliczonej przez GUS w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Po spełnieniu powyższych warunków ZUS wypłaci postojowe w wysokości 2080 złotych. W przypadku, w którym łączne przychody z umów cywilnoprawnych są mniejsze niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1299,99 złotych, to wysokość postojowego wyniesie do 1299,99 złotych w zależności od ich łącznej wysokości. Świadczenia postojowe otrzymamy maksymalnie 3 razy.

Świadczenia postojowe – jak złożyć wniosek?

Jeśli pracujesz w ramach umowy cywilnoprawnej, będziesz musiał wypełnić wniosek RSP-C. Do wypełnionego dokumentu należy dołączyć kopię umowy. Instrukcję jego wypełnienia znajdziesz na oficjalnej stronie ZUS lub Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek może złożyć zarówno zleceniodawca, jak i osoba świadcząca swoje usługi. Dokumenty mogą być składane za pośrednictwem PUE ZUS, drogą pocztową lub do specjalnej skrzynki w lokalnej placówce ZUS.

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, chociaż dokumenty też składamy bezpośrednio do ZUS. Wniosek o postojowe jest oznaczony symbolem RSP-D. Instrukcja ułatwiająca jego prawidłowe wypełnienie znajduje się na stronie ZUS lub w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty składamy taką samą drogą, jak w przypadku wniosku RSP-C dotyczącym umów cywilnoprawnych.

Wypłata postojowego

Droga do otrzymania wypłaty świadczenia postojowego jest stosunkowo prosta, ale powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Po złożeniu wniosku RSP-C lub RSP-D musimy zaczekać na jego rozpatrzenie. O decyzji urzędu zostaniemy poinformowani taką drogą, jaką złożyliśmy wniosek. Zazwyczaj wnioski są rozpatrywane pozytywnie, więc jeśli rzeczywiście spełniliśmy wymagane warunki, to możemy liczyć na wypłatę zapomogi.

Świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe mogą też otrzymać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Dotyczy to zarówno firm na „pełnym ZUSie”, jak i przedsiębiorstw, które korzystają z Małego ZUS lub Ulgi na start. Aby wystąpić o świadczenie postojowe konieczne jest wykazanie, że nasza firma została bezpośrednio dotknięta przez epidemię COVID-19, a ponadto:

 • została założona przed 1 kwietnia 2020 roku, przychód spadł względem miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o postojowe o co najmniej 15%;
 • nie zawiesiliśmy działalności gospodarczej w tym okresie lub zawiesiliśmy ją po 31 stycznia 2020 roku.

„Dodatkowo właściciel firmy nie może posiadać innych roszczeń względem ubezpieczeń społecznych i jest obywatelem RP stale zamieszkującym terytorium Polski lub posiadającym prawo stałego, bądź czasowego pobytu. Świadczenia postojowe są wypłacane w wysokości 2080 złotych. Jeśli rozliczasz się w ramach karty podatkowej, to możesz liczyć na pomoc w wysokości 1300 złotych” – wyjaśniają eksperci z https://www.aasadlabiznesu.pl/

W przypadku chęci ponownego skorzystania z zapomogi ZUS musisz wykazać, że Twoja sytuacja finansowa nie uległa poprawie względem poprzedniego wniosku. Konieczne jest też udokumentowanie zasadności wniosku – jeśli podczas kontroli ZUS odkryje, że zaniżyłeś przychód, to będziesz musiał zwrócić całą kwotę świadczenia wraz z odsetkami.

Świadczenia postojowe – co dalej?

Na chwilę obecną rząd pracuje nad nowym projektem tarczy antykryzysowej. Obecnie mówi się o przedłużeniu zwolnienia z ZUS i wydłużeniu świadczenia postojowego na okres kolejnych 3 miesięcy. Tym razem pomoc ma być bardziej wybiórcza i otrzymają ją firmy, które najbardziej dotknęły efekty epidemii COVID-19.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zmagasz się z przejściowymi kłopotami finansowymi zainteresuj się takim sposobem pozyskania środków jak pożyczka dla firm. W zależności od potrzeb taką pożyczę możesz przeznaczyć na dowolny, związany z prowadzeniem firmy cel. Może być to opłacenie zaległości w zus i us, uregulowanie zaległych faktur czy wykorzystanie pozyskanych środków na rozwój działalności. Formalności ograniczone są do minimum, a wspomniany kredyt inwestycyjny można otrzymać już od pierwszego dnia działalności, bez konieczności przedstawiania dokumentów księgowych i skarbowych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments