Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 - dla kogo jest to obowiązkowe?

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to obowiązkowe?

Warto przeczytać

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych to usługa na którą warto się zdecydować nie tylko ze z powodu aktualnych przepisów. Dla osób z niepełnosprawnościami otaczający świat jest pełen barier. Czasem te bariery można z trudem, ale pokonać, inne znowu są nie do pokonania.

Wydawałoby się, że tylko w realnym świecie tak bywa, ale okazuje się, że również w tym świecie wirtualnym niepełnosprawni napotykają wiele barier, których pokonanie na własną rękę wydaje się niemożliwe. Wykluczenie cyfrowe stało się dla części osób niepełnosprawnych faktem. Brak dostępu do stron, portali czy aplikacji sprawia, że część treści, usług z których niepełnosprawni mogliby korzystać, są dla nich niedostępne. Aby usunąć ze świata wirtualnego przynajmniej część barier, konsorcjum W3C w którego skład wchodzą przedstawiciele największych firm związanych z branżą IT oraz naukowcy, opracowali wytyczne zwane jako WCAG – wytyczne dostępności stron internetowych. Obecnie obowiązują standardy WCAG 2.1 – które są skierowane do wszystkich twórców oraz administratorów stron internetowych i aplikacji mobilnych, a szczególnie podmiotów publicznych. To właśnie na nich spoczywa obowiązek projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1.

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1
Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1. to zadanie, które warto powierzyć komuś, kto rozumie i zna kryteria WCAG

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 w świetle prawa

Już standard WCAG 2.0, który został opublikowany w roku 2008 został dostrzeżony przez polityków, głównie w Europie. W Polsce, na podstawie tych wytycznych w roku 2012 zostało wydane rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. To był wielki krok w kierunku tworzenia stron internetowych przez podmioty publiczne, w taki sposób, by były one dostępne dla wszystkich zainteresowanych w tym również dla osób niepełnosprawnych. W cztery lata później Parlament Europy uchwalił Dyrektywę 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji podmiotów sektora publicznego. Ta Dyrektywa również bazowała na opracowanych w roku 2008 zaleceń WCAG 2.0. WCAG 2.0 to dwanaście założeń, które muszą spełnić twórcy stron internetowych, by były dostępne również dla osób niepełnosprawnych. Co jest bardzo ważne, te zalecenia odnoszą się nie tylko do stron internetowych ale również do wszystkich treści, które są dostępne w sieci. Opublikowana w 2016 roku Dyrektywa została uaktualniona po opublikowaniu kolejnej wersji wytycznych dostępności stron internetowych WCAG 2.1. Wytyczne te były rozszerzeniem WCAG 2.0 i obejmowały między innymi również aplikacje mobilne. Na podstawie Dyrektywy państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy prawne. W Polsce w roku 2019 uchwalono Ustawę o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) Na podstawie tych przepisów podmioty publiczne musiały tworzyć strony zgodne z obowiązującym prawem na poziomie AA, a właściwy minister miał pieczę i kontrolował projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1.

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1, czy uaktualnienie już istniejących?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne mają obowiązek dostosowania swoich stron i aplikacji do zapisów Ustawy o dostępie do stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na poziomie optymalnym określonym na AA. Pociąga to za sobą konieczność spełnienia pięćdziesięciu warunków. Dostosowanie stron do standardów WCAH 2.1 nie jest sprawą prostą. Wymaga wykonania przez specjalistów audytu, który odpowie jakie problemy stwarza strona, niespełniająca warunków narzuconych podmiotom publicznym. Prace badawcze, a następnie naprawcze i kontrolne mogą zająć bardzo wiele czasu, a także finansów. Tworzenie i projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 wydaje się rozwiązaniem korzystniejszym, ale nie można powiedzieć, że jest proste. Programista powinien podczas procesu konstruowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych dobierać takie elementy, które będą zgodne z Ustawą oraz wytycznymi. Trzeba przyznać, że tworzenie stron internetowych spełniających WCAG 2.1 nie musi być droższe od tworzenia stron niespełniających takich wymagań. Niewątpliwą zaletą strony dostępnej dla osób niepełnosprawnych jest to, że mogą dotrzeć do znacznie większej grupy odbiorców.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]

trackback

[…] również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to […]