Problem korupcji w polskiej Służbie Celnej

Problem korupcji w polskiej Służbie Celnej

Opinie Promocja i Reklama

Korupcja jest negatywnym zjawiskiem występującym w każdej niemal dziedzinie życia. Istnieje wiele definicji korupcji, jej form i gatunków. Najbardziej znaną formą korupcji są; łapownictwo, nepotyzm, kumoterstwo oraz przekupstwo. Najczęściej kojarzona jest z uzyskiwaniem prywatnych korzyści w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Według Najwyższej Izby kontroli korupcja jest to gnicie, psucie, rozkład moralny.

Problem korupcji w polskiej Służbie Celnej

Przyczyną są głównie niskie zarobki oraz słaby bądź ograniczony nadzór. Jednak problem korupcji ma silne podłoże etyczne. Korupcja jest groźnym zjawiskiem ponieważ nasila się wraz z pogłębiającym się kryzysem społeczno-ekonomicznym. Z niebezpiecznym zjawiskiem korupcji mamy do czynienia w Służbie Celnej.
Najczęstszymi formami są; płatna pomoc w obsadzaniu stanowisk, faworyzowanie, świadome, bezprawne dysponowanie środkami z budżetu państwa, kupowanie decyzji, koncesji i zamówień. Celem jest uniknięcie podatku i obowiązku celnego.

Mimo podjęcia wielu działań nie udało się skutecznie zapobiec korupcji. Gdy to niebezpieczne zjawisko zaczęło coraz bardziej rozprzestrzeniać się na każdym szczeblu administracji celnej jak i wśród funkcjonariuszy, konieczne było stworzenie odpowiedniego programu antykorupcyjnego. Projekt wszedł w system już od 2010 roku i jest przewidziany do 2013 roku, jeżeli przyniesie on oczekiwany rezultat zostanie on wdrożony na dłuższy czas.

Strategia antykorupcyjna ma na celu zdiagnozowanie zjawiska korupcji, zmniejszenie ryzyka występowania korupcji, klasyfikację rodzaju i gatunku zjawiska. Istotnym celem programu jest odbudowa naruszonego obrazu oraz autorytetu służb celnych. Do celów programu należy również uświadamianie pracowników i funkcjonariuszy o zagrożeniach. Strategia antykorupcyjna ma

likwidować problemy dzięki którym pracownik służby ma bezpośrednią styczność z osobą mogącą nakłaniać do łamania prawa. Aby przyniosło to zamierzony rezultat niezbędna jest współpraca zespołu pracowników i funkcjonariuszy. Ogólnym założeniem jest budowa zaufania oraz zapewnianie bezpieczeństwa obywateli. Do walki z korupcją niezbędna jest pomoc policji i innych instytucji takich jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do walki z korupcją przystąpił również Rząd Polski przygotowując plan strategii przyjęty 17 września 2002 roku. Strategia miała na celu wykrywanie przestępstw, uświadamianie społeczeństwa oraz walka poprzez wprowadzanie strategii w system.

Korupcja w Służbie Celnej wśród funkcjonariuszy jak i pracowników jest bardzo wrażliwym tematem, ale zauważalnym. Zjawisko korupcji powoduje przykre konsekwencje jakimi są brak zaufania do Służby Celnej. Dbanie o bezpieczeństwo obywateli jest kluczowym zadaniem Służb Celnych. Skorumpowanie pracowników i funkcjonariuszy stwarza stan niepewności co do sprowadzanych towarów ich legalności i autentyczności towarów. Podrabiane towary ponadto mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli co powoduje jeszcze większy niepokój.
Konsekwencją wynikającą ze zjawiska korupcji jest uszczuplenie budżetu państwa, do którego co rocznie wpływają zyski z tytułu podatku akcyzowego, z ceł oraz podatki z gier inne opłaty. Dochody traci również Unia Europejska która otrzymuje zyski z cła od Polski.
Według statystyk, ponad 50% przestępstw popełnionych przez pracowników i funkcjonariuszy to łapówkarstwo. Innymi przestępstwami o mniejszej skali, ale budzącymi niepokój są: działania przekraczające zakres przysługujących praw funkcjonariuszy, poświadczenie nieprawdy oraz współpraca z grupami przestępczymi. Te ostatnie, spowodowane jest przez łatwy i swobodny kontakt z grupami przestępczymi. Grupy te, proponując korzyści majątkowe zachęcają do współpracy.

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co skłania pracowników i funkcjonariuszy do bezprawnego przyjmowania korzyści majątkowych. Co trzeba zrobić w tym kierunku. Odpowiedź jest bardzo prosta ze względu na obecną sytuację ekonomiczną w kraju. Służba Celna powinna stwarzać takie warunki pracy,
aby wykluczyć możliwość korupcji.

Podwyższenie płac oraz wynagradzanie za nienaganną pracę będzie motywować do dalszej efektywnej pracy. Nagradzanie za pomoc w ujęciu osoby usiłującej wręczyć bądź wziąć łapówkę.
Problem będzie istniał nadal jeżeli obywatel będzie obojętny wobec tego zjawiska a władza oprócz zapewnień nie zacznie działać.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments