Jak zrezygnować z polisolokaty i odzyskać opłatę likwodacyjną

Jak zrezygnować z polisolokaty i odzyskać opłatę likwodacyjną

Warto przeczytać

Utrzymujący się od kilku lat niski poziom stóp procentowych sprawił, że Polacy zaczęli rezygnować z lokat bankowych i szukać innych form oszczędzania. Jedną z nich miały być polisolokaty, umowy łączące w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną. Niestety, szybko okazało się, że te popularne produkty finansowe, nie przynoszą oczekiwanych zysków, a dodatkowo rezygnacja z nich wiąże się utratą części zainwestowanych pieniędzy.

Czym są polisolokaty

Polisolokata to umowa o charakterze mieszanym, posiadająca cechy klasycznego ubezpieczenia na życie oraz lokaty oczędnościowo-inwestycyjnej. W założeniu tego rodzaju produkt wydawał się bardzo interesujący i atrakcyjny. Trudno się więc dziwić, że wielu klientów zdecydowało się na jego wykupienie. Dużą popularnością cieszyły się m.in. polisolokaty skandia, które miały przynosić spore zyski. W praktyce okazało się, że wiele oferowanych produktów finansowych przynosiło głównie straty, a jeśli nawet pojawiał się zysk, był on pochłaniany przez różnego rodzaju opłaty i prowizje. Szybko też wyszło na jaw, że próba rezygnacji z umowy wiązała się z utratą części wpłaconych środków. Opłata likwidacyjna skandia była bardzo wysoka, dlatego wielu klientów firmy zaczęło pisać skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nieprawidłowości stwierdzone przez UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie, badając umowy oferowane klientom m.in. przez firmę skandia. Rezultatem przeprowadzonej kontroli było stwierdzenie licznych nieprawidłowości, które działały na niekorzyść konsumentów kupujących produkt. Polisolokaty to produkty finansowe, które nie dawały klientom żadnych gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału. Całkowite ryzyko związane ze zmianą wartości jednostek funduszy inwestycyjnych przerzucone zostało na ubezpieczonego. Okazało się także, że jeśli klient raz związał się z firmą skandia rezygnacja z jej usług była niemożliwa bez uiszczenia wysokiej opłaty likwidacyjnej. Zdaniem kontrolerów z UOKiK wprowadzanie tak wysokich opłat było materialnym ograniczeniem prawa konsumenta do wypowiedzenia zawartej umowy w każdym czasie. Nieprawidłowości dotyczyły również polisolokat, które przeszły w tryb bezskładkowy. W przypadku takich umów firma naliczała comiesięczne opłaty z tytułu ich obsługi. Podsumowując, kontrolerzy UOKiK stwierdzili, że tego rodzaju produkty finansowe zawierane przez firmę skandia naruszały zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczenia, a także dobre obyczaje. Wykrycie i stwierdzenie nieprawidłowości, dało poszkodowanym klientom możliwość rezygnacji z polisolokaty i odzyskania wszystkich wpłaconych środków finansowych. Aby to zrobić, trzeba jednak skierować sprawę do sądu lub zwrócić się do specjalistycznej firmy zajmującej się pomocą w takich sprawach. Co ciekawe niedługo po ogłoszeniu wyników kontroli UOKiK Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniło nazwę na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Skuteczna rezygnacja z polisolokaty Skandia/Vienna Life

Pomimo tego, że od 21.10.2016 roku oficjalnie nie istnieje już skandia zerwanie umowy zawartej przed zmianą nazwy jest jak najbardziej możliwe. Osoby, które zrobiły to wcześniej i poniosły z tego tytułu straty, również mogą starać się o odzyskanie utraconych pieniędzy. Jeżeli umowa została rozwiązana przed dniem 09.07.2018 roku, konsumentom przysługuje dziesięć lat na dochodzenie swych roszczeń. W przypadku umów rozwiązanych po dniu 09.07.2018 roku, jest maksymalnie sześć lat na odzyskanie pieniędzy. Procedura postępowania w przypadku chęci rozwiązania polisolokaty wygląda następująco. Jeśli chodzi o klientów vienna life rezygnacja może zostać przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej. Wystarczy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie przesłać go elektronicznie wraz z kopią dowodu osobistego. Po rozwiązaniu umowy firma zwróci środki pomniejszone o opłatę likwidacyjną. W tym momencie klient musi samodzielnie lub z pomocą specjalistycznej firmy wystąpić na drogę cywilnoprawną, by odzyskać resztę pieniędzy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments