Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy? Sprawdź, kto może go dostać.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy? Sprawdź, kto może go dostać.

Aktulności

Po śmierci bliskiej osoby przykrym, ale koniecznym obowiązkiem jest zorganizowanie pogrzebu. W wielu przypadkach nieocenioną pomocą może się okazać specjalny zasiłek pogrzebowy, który pokryje koszty związane z pochówkiem. Warto wiedzieć komu dokładnie on przysługuje i w jaki sposób się o niego ubiegać?

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to nic innego, jak świadczenie finansowe, które zostaje wypłacone przez odpowiednią instytucję państwową, w większości przypadków jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolnicza Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek jest wypłacany w przypadku śmierci, kogoś z bliskich, osoby ubezpieczonej, zobowiązanej do pokrywania kosztów pogrzebu. Warto zaznaczyć, że to świadczenie pieniężne nie przysługuje jedynie krewnym zmarłego, ale także przyjaciołom, czy różnym instytucją.

Zasiłek pozwala na zwrócenie całkowitych lub częściowych kosztów, które dane osoby poniosły w związku z organizacją pogrzebu.

Kto może się ubiegać o zasiłek?

Jak wspomniano powyżej, zasiłek pogrzebowy przysługuje bliskim osobom zmarłego, które pokryły koszty pochówku. Można go wypłacić, jeśli osoba zmarła: była ubezpieczona, pobierała rentę lub emeryturę, nie pobierała rety lub emerytury, ale w momencie śmierci spełniała warunki do jej uzyskania, lub była członkiem rodziny osoby, która była ubezpieczona. O wypłacenie tego świadczenia mogą się ubiegać:

 • dzieci własne,
 • dzieci przysposobione,
 • dzieci drugiego małżonka,
 • wnuki,
 • rodzeństwo,
 • małżonek,
 • rodzice biologiczni lub adopcyjni.

Ponadto zasiłek może być także przyznany: pracodawcy, gminie, powiatowi, kościołowi, domowi opieki i innym instytucją, które mogą udokumentować fakt pokrycia kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego, zgodnie z aktualnie panującymi przepisami

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2019 roku, osoby, które pokryły koszta pogrzebu zmarłego i spełniają wyżej wymienione warunki, mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości do 4000 zł. Zetem od zeszłego roku nie zaszły żadne zmiany. Jednak, aby otrzymać zasiłek, trzeba koniecznie mieć konkretne dowody np. w postaci dokumentów, faktur itp., świadczące o faktycznym poniesieniu kosztów pochówku. Do kosztów pogrzebu można zaliczyć m.in. zakup trumny, opłaty ceremonii pogrzebowej, wykupienie kwatery na cmentarzu oraz poniesienie kosztów zwyczajów, które panują w danym miejscu. Jednak, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłek, trzeba wykazać, że określone wydatki zostały poniesione od momentu śmieci do czasu skończenia się pogrzebu w oficjalnym miejscu.

Jak można uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli spełnia się wszystkie warunki konieczne do uzyskania zasiłku oraz posiada się dokumenty, które potwierdzają wkład finansowy w pogrzeb bliskiego zmarłego, można rozpocząć starania o uzyskanie świadczenia finansowego. W ciągu 12 miesięcy od śmierci ubezpieczonej osoby należy złożyć wymagane dokumenty oraz wniosek do właściwej siedziby ZUS lub KRUS, lub zgłosić je przez Internet za pomocą zaufanego profilu PUE ZUS.

Dotrzymanie terminu jest koniecznym warunkiem, jednak w przypadku wystąpienie jakichś nadzwyczajnych okoliczności, które nie pozwoliły na złożenie dokumentów w czasie 12 miesięcy od śmierci, jak np. odnalezienie ciała po czasie, formalności można dopełnić w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takim wypadku trzeba dołączyć dowód, który pozwoli na potwierdzenie wystąpienia poważnych przyczyn opóźnienia np. zaświadczenie wydane przez policję lub sąd.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, trzeba przygotować:

 1. odpowiedni i dokładnie wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (ZUS Z – 12),
 2. odpowiednie dokumenty, które świadczą o śmierci, tj.: akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się nieżywe,
 3. oryginalne rachunki i faktury, które świadczą o poniesieniu kosztów związanych z pochówkiem (dopuszczalne jest także przedstawienie kopi, które są potwierdzone przez bank),
 4. dokumenty, które potwierdzają, że osoba ubiegająca się o zasiłek jest spokrewniona ze zmarłym,
 5. zaświadczenie, że płatnik polega ubezpieczeniom.

Wzór oficjalnego wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego ZUS Z – 12, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Słonecznych lub na stronie govin.pl. Natomiast druk zaświadczenia KRUS można znaleźć na stronie www Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego.

Jak długo czeka się na wypłacenie zasiłku pogrzebowego?

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, zasiłek pogrzebowy zostaje zawsze wypłacany w ciągu 30 dni od dnia złożenia wszystkich dokumentów, które są wymagane. Zgodnie z wolą osoby ubiegającej się o świadczenie, może ono zostać przesłane listownie lub wypłacone na podane konto bankowe.

Jeśli jednak KRUS lub ZUS nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o zasiłek pogrzebowy, wnioskodawca ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który działa w danym rejonie. Można tego dokonać w okresie jednego miesiąca od otrzymania odmowy.

Zasiłek pogrzebowy – podsumowanie

Zasiłek pogrzebowy to specjalne świadczenie, które może być przyznane bliskim osobom zmarłego, które pokryły koszty jego pogrzebu i moją to udowodnić. Jednak, aby otrzymać świadczenie pieniężna, trzeba skompletować wymagane dokumenty i złożyć je w wyznaczonym punkcie. Nie można przekroczyć narzuconych przez urząd terminów, jest to niezwykle ważne. Świadczenie pogrzebowe może się ukazać dużym ułatwieniem i pomocą w i tak już bardzo stresującej sytuacji. Jeżeli spełnia się wszystkie warunki, zdecydowanie warto ubiegać się o wypłacenie pieniędzy.

źródło: zaradnyfinansowo.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments