Czym są akcje uprzywilejowane?

Czym są akcje uprzywilejowane?

Warto przeczytać

Zapewne każdy z Was słyszał o akcjach, które są papierami wartościowymi, zaś ich posiadaczy określa się mianem akcjonariuszy. Występuje wiele różnego rodzaju akcji. Dziś skupimy się na jednym z nich, a dokładnie na akcjach uprzywilejowanych.

Czym są akcje uprzywilejowane?

Inwestowanie na rynku zawsze wiąże się z dużym ryzykiem i już od początku należy zdawać sobie z niego sprawę. Prawda jest taka, że zdecydowanie więcej inwestorów traci, a nie zarabia. Skoro to już jasne, to możemy przejść do tego czym są dokładnie akcje uprzywilejowane. Są to specjalne udziałowe papiery wartościowe. Mogą być emitowane przez spółki akcyjne. Od zwykłych akcji różni je to, że dają one posiadaczom dodatkowe przywileje. Mogą być one różne. Może być to większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu, gdzie na jedną akcję przypadają dwa głosy. Przywilejem może być też pierwszeństwo do dywidendy czy nawet wyższej kwoty dywidendy. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że to statut spółki określa, czy w ogóle takie akcje będą emitowane oraz jakie przywileje zyskują akcjonariusze. Do akcji uprzywilejowanych należą także akcje nieme. Czy zawsze są one imienne? Otóż musicie wiedzieć, że akcje uprzywilejowane z wyjątkiem niemych są zawsze imienne. Wszelkiego rodzaju przywileje przysługują tylko osobom, które są wskazane w dokumencie tych papierów wartościowych. Jednak owe uprzywilejowanie może też wygasnąć. Dzieje się to wtedy, gdy dany inwestor zbywa akcje niezgodnie z zapisami statutowymi spółki. Tego typu akcje nie podlegają obrotowi publicznemu na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli więc akcjonariusz sprzedaje tego typu akcje to automatycznie stają się one akcjami zwykłymi.

Akcje uprzywilejowane a prawo do dywidendy

Posiadacze akcji uprzywilejowanych mogą mieć prawo do wypłaty wyższej kwoty dywidendy, czyli części rocznego zysku netto spółki kapitałowej. Jej wysokość jest ustalana na zgromadzeniu wspólników czy też podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Warto wiedzieć, że dywidenda jest wypłacana proporcjonalnie zarówno wszystkim wspólnikom jak i akcjonariuszom, a więc zależy od ilości posiadanych akcji czy wielkości udziałów w spółce. Wartość dywidendy w przypadku akcji uprzywilejowanych nie może przekroczyć wartości wynoszącej 150% dywidendy, która wypłacana jest akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe, zatem przywileje są naprawdę duże. Nie oznacza to jednak, że takie akcje nie mogą być sprzedane, przy czym sposób sprzedaży jest ustalany w statusie danej spółki.

Czy statut spółki może warunkować dodatkowe przywileje?

Statut danej spółki akcyjnej może przyznać posiadaczom akcji uprzywilejowanych specjalne przywileje, przy czym akcjonariusze muszą wykonywać dodatkowe świadczenia właśnie na rzecz spółki. Mogą z nich skorzystać dopiero po zakończeniu roku obrotowego, w którym wnieśli oni wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Akcje zwykłe również przyznają akcjonariuszowi określone prawa majątkowe. Akcjonariusze mogą zyskać prawo korporacyjne, a więc prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i mają także głos, przy czym jednak akcja oznacza jeden głos. Mają też prawo poboru, czyli pierwszeństwo wykupu akcji w nowej emisji. Natomiast u akcjonariuszy uprzywilejowanych na jedną akcję przypadają dwa głosy. Otrzymują też prawo do wyższej dywidendy oraz prawo do wyboru członków rady nadzorczej czy też prawo veta.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments