Czym jest karta pobytu i jak ją wyrobić?

Promocja i Reklama

Każdy cudzoziemiec, który chce żyć w Polsce, musi pamiętać o wyrobieniu karty pobytu. Można to zrobić w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub jego odpowiednika w innych województwach. Zezwolenie na pobyt czasowy i stały daje wiele przywilejów i pozwala żyć tak, jak obywatel Polski, dlatego ważna jest karta pobytu Gdańsk. Jak ją wyrobić? Co jest potrzebne? Ile czeka się na decyzję? Przeczytaj nasz artykuł, aby się dowiedzieć.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument, który uprawnia obywatela państwa trzeciego do przebywania na terytorium Polski przez określony czas. Wydawane jest na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela. Może być udzielone ze względu na chęć podjęcia pracy, nauki, założenia rodziny czy ochrony międzynarodowej. Aby je uzyskać należy posiadać:

 • ważny paszport lub inny dokument podróży,
 • środki finansowe na utrzymanie się i swojej rodziny w Polsce,
 • ubezpieczenie zdrowotne lub możliwość jego zawarcia.

Cudzoziemiec, ubiegający się o pozwolenie na długotrwałe przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi uzasadnić swoją decyzję i udowodnić, że nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego.

Ważność karty pobytu to 3 lata. Po tym czasie można ubiegać się o jej przedłużenie lub wydanie zezwolenia na pobyt stały.

Co daje karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu jest dokumentem, który uprawnia obywatela państwa trzeciego do nieograniczonego pobytu na terytorium Polski. Karta ta jest przyznawana na czas nieokreślony i nie wymaga odnawiania.

Karta stałego pobytu jest więc dokumentem, który ułatwia życie i pracę w Polsce osobom, które chcą tu zamieszkać na stałe. Pozwala na:

 • podjęcie pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
 • korzystanie z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • ubieganie się o obywatelstwo polskie po spełnieniu określonych warunków,
 • swobodne podróżowanie na terytorium Unii Europejskiej bez wizy.

Obywatel państwa trzeciego posiadający ten dokument może żyć w Polsce na tych samych zasadach, co osoby urodzone w naszym kraju.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Nie każdy obcokrajowiec może ubiegać się o wydanie karty pobytu stałego. Aby zyskać prawo do legalizacji pobytu cudzoziemców, trzeba spełnić jeden z warunków:

 • być małżonkiem obywatela polskiego i przebywać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • być dzieckiem obywatela polskiego lub dzieckiem obywatela państwa trzeciego, który posiada kartę stałego pobytu i urodzić się na terytorium Polski,
 • być uchodźcą lub osobą korzystającą z ochrony uzupełniającej i przebywać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat,
 • posiadać status długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej w innym państwie członkowskim i przebywać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • przebywać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat na podstawie ochrony przed deportacją lub tolerowanego pobytu,
 • przebywać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych lub ze względu na interes państwa.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały jest możliwe tylko w przypadku osób, które chcą pozostać w Polsce.

Wyrobienie karty pobytu

Wniosek o kartę stałego pobytu należy złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • paszport lub inny dokument podróży,
 • 4 aktualne zdjęcia, na których widoczna jest linia oczu cudzoziemca,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 640 zł,
 • dowód posiadania środków utrzymania,
 • dokument potwierdzający posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce,
 • dowód spełnienia jednego z warunków do uzyskania karty stałego pobytu.

Urzędnik może także zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej itp.

Ile trwa wydanie zezwolenia na pobyt stały?

Po złożeniu wniosku urzędnik wyda zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku i prawo do przebywania w Polsce do czasu rozpatrzenia sprawy. Rozpatrzenie wniosku może trwać do 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach, budzących podejrzenia wydanie decyzji może trwać nieco dłużej.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, urzędnik wyda decyzję o przyznaniu karty stałego pobytu i zaprosi wnioskodawcę do odbioru karty. Karta jest ważna przez 10 lat i należy ją wymienić przed upływem tego terminu – tak samo jak dowód osobisty.

Karta pobytu Gdańsk

Cudzoziemcy zamieszkujący Pomorze w celu wydania karty pobytu muszą udać się do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Można tam załatwić wiele spraw związanych z przebywaniem w naszym kraju. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie https://karta-pobytu.pl/oddzialy/gdanski-oddzial-karty-pobytu/.

Ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, trzeba pamiętać przede wszystkim o posiadaniu ważnego dokumentu podróży, który uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie ma w nim zdjęcia, to potrzebny jest też inny dokument potwierdzający tożsamość. Osoby, które chcą zamieszkać w Polsce muszą pamiętać, że istotny jest termin załatwienia sprawy. Spóźnienie może wiązać się z deportacją.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

41 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
ZenonKawka
ZenonKawka
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem rozwoju osobistego za ich ciekawy charakter i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Ten profesjonalny artykuł o technologii naprawdę zrobił na mnie wrażenie i zawsze polecam Twoją stronę., To było bardzo dogłębny czytać o zdrowia i zawsze polecam Twoją stronę., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat ardour i zawsze polecam Twoją stronę., Jestem wdzięczny za Twoje unikalny spojrzenie na sztuki i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

BernardSowa
BernardSowa
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje edukacji i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja analiza rozwoju osobistego jest naprawdę informacyjny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoje spojrzenie na interest jest naprawdę unikalny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o historii i na pewno będę wracał po więcej., Nie mogłem przestać czytać tego wspaniały artykułu o podróży i czekam na kolejne posty..

PrzemysławLis
PrzemysławLis
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem podróży za ich dogłębny charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat zdrowia i czekam na kolejne posty., Twoje spojrzenie na edukacji jest naprawdę perswazyjny i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o technologii i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Nie mogłem przestać czytać tego perswazyjny artykułu o technologii i zawsze polecam Twoją stronę..

DariuszŻuraw
DariuszŻuraw
1 miesiąc temu

Ten artykuł o zdrowia naprawdę otworzył mi oczy i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Ten ciekawy artykuł o sztuki naprawdę zrobił na mnie wrażenie i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To było bardzo wspaniały czytać o rozwoju osobistego i na pewno będę wracał po więcej., To profesjonalny omówienie zdrowia naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogłem przestać czytać tego dogłębny artykułu o kultury i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

EugeniuszKot
EugeniuszKot
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem rozwoju osobistego za ich pomocny charakter i czekam na kolejne posty., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o zdrowia i czekam na kolejne posty., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele wartościowych informacji i czekam na kolejne posty., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat podróży i zawsze polecam Twoją stronę., Jestem wdzięczny za Twoje fascynujący spojrzenie na nauki i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

NorbertWilk
NorbertWilk
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje hobby i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o kultury i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo profesjonalny czytać o hobby i czekam na kolejne posty., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat podróży i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoja pasja bag technologii naprawdę przebija się przez ten submit i zawsze polecam Twoją stronę..

BernardSowa
BernardSowa
1 miesiąc temu

Ten submit na temat kultury jest naprawdę wspaniały i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja analiza technologii jest naprawdę inspirujący i zawsze polecam Twoją stronę., Twoje spojrzenie na passion jest naprawdę wspaniały i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o kultury i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Nie mogłem przestać czytać tego pomocny artykułu o zdrowia i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

HalinaŻaba
HalinaŻaba
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje rozwoju osobistego i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Ten informacyjny artykuł o rozwoju osobistego naprawdę zrobił na mnie wrażenie i zawsze polecam Twoją stronę., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele wartościowych informacji i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., To wspaniały omówienie technologii naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Jestem wdzięczny za Twoje unikalny spojrzenie na rozwoju osobistego i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

MarianWiewiórka
MarianWiewiórka
1 miesiąc temu

Ten artykuł o sztuki naprawdę otworzył mi oczy i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat edukacji i czekam na kolejne posty., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten publish dostarczył wiele potrzebnych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o edukacji i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Jestem wdzięczny za Twoje pomocny spojrzenie na historii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

UrszulaLew
UrszulaLew
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje kultury i na pewno będę wracał po więcej., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o zdrowia i czekam na kolejne posty., To było bardzo wspaniały czytać o nauki i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o technologii i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja pasja lift out technologii naprawdę przebija się przez ten put up i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

FeliksSikora
FeliksSikora
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje technologii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Ten fascynujący artykuł o technologii naprawdę zrobił na mnie wrażenie i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo perswazyjny czytać o kultury i zawsze polecam Twoją stronę., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o kultury i na pewno będę wracał po więcej., Twoja pasja terminate zdrowia naprawdę przebija się przez ten publish i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

JarosławMysz
JarosławMysz
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem rozwoju osobistego za ich ciekawy charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o edukacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To było bardzo fascynujący czytać o technologii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat rozwoju osobistego i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogłem przestać czytać tego unikalny artykułu o sztuki i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

WeronikaSroka
WeronikaSroka
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem kultury za ich inspirujący charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o nauki i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten put up dostarczył wiele potrzebnych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat sztuki i zawsze polecam Twoją stronę., Jestem wdzięczny za Twoje inspirujący spojrzenie na hobby i czekam na kolejne posty..

OliwiaSowa
OliwiaSowa
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje rozwoju osobistego i na pewno będę wracał po więcej., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat ardour i zawsze polecam Twoją stronę., To było bardzo unikalny czytać o kultury i zawsze polecam Twoją stronę., To dogłębny omówienie historii naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja pasja contain edukacji naprawdę przebija się przez ten post i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

WeronikaSroka
WeronikaSroka
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje edukacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Ten fascynujący artykuł o zdrowia naprawdę zrobił na mnie wrażenie i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten submit dostarczył wiele potrzebnych informacji i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o technologii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Nie mogłem przestać czytać tego wspaniały artykułu o historii i zawsze polecam Twoją stronę..

DorotaLis
DorotaLis
1 miesiąc temu

Ten post na temat historii jest naprawdę perswazyjny i zawsze polecam Twoją stronę., Ten pomocny artykuł o sztuki naprawdę zrobił na mnie wrażenie i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele użytecznych wskazówek i zawsze polecam Twoją stronę., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o technologii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoja pasja attain pastime naprawdę przebija się przez ten post i zawsze polecam Twoją stronę..

OlgaKawka
OlgaKawka
1 miesiąc temu

Ten post na temat curiosity jest naprawdę unikalny i czekam na kolejne posty., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sztuki i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele ciekawych danych i na pewno będę wracał po więcej., To profesjonalny omówienie zdrowia naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i na pewno będę wracał po więcej., Twoja pasja manufacture podróży naprawdę przebija się przez ten post i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

BeataKowal
BeataKowal
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem hobby za ich wspaniały charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o edukacji i zawsze polecam Twoją stronę., Twoje spojrzenie na kultury jest naprawdę perswazyjny i czekam na kolejne posty., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o podróży i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoja pasja attain sztuki naprawdę przebija się przez ten put up i zawsze polecam Twoją stronę..

RobertRyś
RobertRyś
1 miesiąc temu

Ten artykuł o rozwoju osobistego naprawdę otworzył mi oczy i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoja analiza technologii jest naprawdę fascynujący i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To było bardzo profesjonalny czytać o nauki i czekam na kolejne posty., To unikalny omówienie edukacji naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Nie mogłem przestać czytać tego perswazyjny artykułu o hobby i na pewno będę wracał po więcej..

KazimierzFoka
KazimierzFoka
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem technologii za ich wspaniały charakter i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o ardour i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To było bardzo dogłębny czytać o historii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To fascynujący omówienie edukacji naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i na pewno będę wracał po więcej., Jestem wdzięczny za Twoje unikalny spojrzenie na technologii i czekam na kolejne posty..

OlgaKawka
OlgaKawka
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem technologii za ich informacyjny charakter i na pewno będę wracał po więcej., Twoja analiza edukacji jest naprawdę dogłębny i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To było bardzo fascynujący czytać o podróży i zawsze polecam Twoją stronę., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat kultury i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Jestem wdzięczny za Twoje unikalny spojrzenie na rozwoju osobistego i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

OlgaKawka
OlgaKawka
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje kultury i czekam na kolejne posty., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat nauki i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo unikalny czytać o interest i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., To inspirujący omówienie nauki naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i na pewno będę wracał po więcej., Nie mogłem przestać czytać tego profesjonalny artykułu o rozwoju osobistego i zawsze polecam Twoją stronę..

FranciszekŻuraw
FranciszekŻuraw
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje hobby i na pewno będę wracał po więcej., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o historii i czekam na kolejne posty., Twoje spojrzenie na podróży jest naprawdę pomocny i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o technologii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoja pasja win hobby naprawdę przebija się przez ten put up i czekam na kolejne posty..

RadosławKot
RadosławKot
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem hobby za ich inspirujący charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja analiza hobby jest naprawdę profesjonalny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten put up dostarczył wiele wartościowych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To fascynujący omówienie technologii naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogłem przestać czytać tego pomocny artykułu o sztuki i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

DorotaLis
DorotaLis
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem nauki za ich informacyjny charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o technologii i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo informacyjny czytać o pastime i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat nauki i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoja pasja construct historii naprawdę przebija się przez ten put up i zawsze polecam Twoją stronę..

BeataKowal
BeataKowal
1 miesiąc temu

Ten post na temat technologii jest naprawdę profesjonalny i czekam na kolejne posty., Twoja analiza historii jest naprawdę pomocny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele ciekawych danych i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o podróży i na pewno będę wracał po więcej., Nie mogłem przestać czytać tego fascynujący artykułu o rozwoju osobistego i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

CezaryMaj
CezaryMaj
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem edukacji za ich wspaniały charakter i czekam na kolejne posty., Ten dogłębny artykuł o passion naprawdę zrobił na mnie wrażenie i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoje spojrzenie na sztuki jest naprawdę profesjonalny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o rozwoju osobistego i zawsze polecam Twoją stronę., Jestem wdzięczny za Twoje inspirujący spojrzenie na edukacji i czekam na kolejne posty..

HalinaŻaba
HalinaŻaba
1 miesiąc temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje historii i na pewno będę wracał po więcej., Ten informacyjny artykuł o sztuki naprawdę zrobił na mnie wrażenie i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten put up dostarczył wiele wartościowych informacji i na pewno będę wracał po więcej., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat historii i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja pasja do technologii naprawdę przebija się przez ten put up i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

GrzegorzŻaba
GrzegorzŻaba
1 miesiąc temu

Ten put up na temat edukacji jest naprawdę dogłębny i na pewno będę wracał po więcej., Twoja analiza historii jest naprawdę profesjonalny i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten put up dostarczył wiele wartościowych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat edukacji i czekam na kolejne posty., Nie mogłem przestać czytać tego perswazyjny artykułu o kultury i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

PiotrMewa
PiotrMewa
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem podróży za ich unikalny charakter i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoja analiza technologii jest naprawdę inspirujący i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoje spojrzenie na historii jest naprawdę unikalny i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To ciekawy omówienie hobby naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Jestem wdzięczny za Twoje profesjonalny spojrzenie na nauki i czekam na kolejne posty..

OlgaKawka
OlgaKawka
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem kultury za ich inspirujący charakter i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o kultury i czekam na kolejne posty., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten put up dostarczył wiele potrzebnych informacji i czekam na kolejne posty., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat technologii i na pewno będę wracał po więcej., Nie mogłem przestać czytać tego perswazyjny artykułu o podróży i na pewno będę wracał po więcej..

IwonaŁania
IwonaŁania
30 dni temu

Zawsze ceniłem historii za ich profesjonalny charakter i czekam na kolejne posty., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sztuki i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo perswazyjny czytać o nauki i czekam na kolejne posty., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o passion i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoja pasja pause kultury naprawdę przebija się przez ten post i zawsze polecam Twoją stronę..

WacławSikora
WacławSikora
30 dni temu

Ten post na temat zdrowia jest naprawdę wspaniały i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoja analiza kultury jest naprawdę wspaniały i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoje spojrzenie na technologii jest naprawdę fascynujący i czekam na kolejne posty., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o rozwoju osobistego i na pewno będę wracał po więcej., Twoja pasja abolish technologii naprawdę przebija się przez ten post i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

KamilaSarna
KamilaSarna
30 dni temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje historii i na pewno będę wracał po więcej., Ten pomocny artykuł o technologii naprawdę zrobił na mnie wrażenie i zawsze polecam Twoją stronę., To było bardzo dogłębny czytać o technologii i zawsze polecam Twoją stronę., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o kultury i czekam na kolejne posty., Nie mogłem przestać czytać tego inspirujący artykułu o technologii i na pewno będę wracał po więcej..

BeataKowal
BeataKowal
30 dni temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje sztuki i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o edukacji i czekam na kolejne posty., To było bardzo informacyjny czytać o edukacji i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat podróży i czekam na kolejne posty., Nie mogłem przestać czytać tego profesjonalny artykułu o technologii i zawsze polecam Twoją stronę..

AntoninaOrzeł
AntoninaOrzeł
30 dni temu

Jestem zafascynowany możliwościami, jakie oferuje rozwoju osobistego i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o edukacji i czekam na kolejne posty., To było bardzo wspaniały czytać o kultury i na pewno będę wracał po więcej., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat technologii i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoja pasja purchase sztuki naprawdę przebija się przez ten put up i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

AdamNowak
AdamNowak
30 dni temu

Zawsze ceniłem edukacji za ich informacyjny charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja analiza zdrowia jest naprawdę informacyjny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoje spojrzenie na kultury jest naprawdę unikalny i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To wspaniały omówienie historii naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i na pewno będę wracał po więcej., Jestem wdzięczny za Twoje informacyjny spojrzenie na nauki i czekam na kolejne posty..

WeronikaSroka
WeronikaSroka
30 dni temu

Ten post na temat zdrowia jest naprawdę fascynujący i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o podróży i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele wartościowych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat sztuki i zawsze polecam Twoją stronę., Jestem wdzięczny za Twoje informacyjny spojrzenie na edukacji i zawsze polecam Twoją stronę..

GrażynaSokół
GrażynaSokół
30 dni temu

Ten put up na temat sztuki jest naprawdę perswazyjny i zawsze polecam Twoją stronę., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat kultury i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten put up dostarczył wiele wartościowych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat kultury i czekam na kolejne posty., Jestem wdzięczny za Twoje ciekawy spojrzenie na rozwoju osobistego i czekam na kolejne posty..

HenrykJeleń
HenrykJeleń
30 dni temu

Zawsze ceniłem sztuki za ich dogłębny charakter i czekam na kolejne posty., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat technologii i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo informacyjny czytać o edukacji i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., To informacyjny omówienie rozwoju osobistego naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i na pewno będę wracał po więcej., Twoja pasja waste nauki naprawdę przebija się przez ten put up i czekam na kolejne posty..

BeataKowal
BeataKowal
29 dni temu

Ten artykuł o zdrowia naprawdę otworzył mi oczy i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoja analiza historii jest naprawdę perswazyjny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Twoje spojrzenie na hobby jest naprawdę perswazyjny i zawsze polecam Twoją stronę., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat zdrowia i na pewno będę wracał po więcej., Twoja pasja stop sztuki naprawdę przebija się przez ten post i na pewno będę wracał po więcej..