Czy można umieścić osobę w domu opieki bez jej zgody?

Czy można umieścić osobę w domu opieki bez jej zgody?

Aktulności

Znacząca liczba osób zamieszkujących domy opieki społecznej samodzielnie wyraża zgodę na zamieszkanie w tego rodzaju placówkach. Niestety, czasami zdarza się sytuacje oraz osoby, które z rozmaitych względów (na przykład z powodu stanu zdrowia bądź warunków bytowych) powinny być przymusowo umieszczane w domu opieki społecznej. W niniejszym artykule tłumaczymy, czy można umieścić osobę w domu opieki bez jej zgody. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Polskie podstawy prawne

Dokładne zasady dotyczące kierowania osób do domów pomocy społecznej reguluje w naszym kraju kilka aktów prawnych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje, że osoba, która w związku ze swoją chorobą psychiczną bądź upośledzeniem umysłowym nie może samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych, powinna znaleźć się w domu opieki społecznej.

Zasady dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej określa również Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej wydane w dniu 23.08.2012r.

Najważniejsza jest zgoda

Jak wskazują przepisy polskiego prawa, osoba, która w rezultacie choroby psychicznej bądź upośledzenia umysłowego nie potrafi sama zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz nie jest zdolna do korzystania z opieki innych osób i potrzebuje stałego nadzoru, opieki oraz pielęgnacji, a jednocześnie nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za swoją zgodą bądź zgodą swojego przedstawiciela ustawowego umieszczona w domu pomocy społecznej.

Co, jeśli senior bądź opiekun nie zgadza się na umieszczenie w domu opieki społecznej?

W sytuacji, gdy osoba bądź jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej w domu pomocy społecznej, zaś brak całodobowej opieki może w jakikolwiek sposób zagrażać życiu danej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może zwrócić się z wnioskiem do sądu opiekuńczego znajdującego się w miejscu zamieszkania tej osoby o przyjęcie jej w domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje również kierownikowi szpitala psychiatrycznego. Dotyczy to osób, które są niezdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto, muszą być również osoby, które potrzebują stałej pielęgnacji oraz opieki, a jednocześnie nie istnieje potrzeba, by dalej je hospitalizować w szpitalu psychiatrycznym.

Warto wiedzieć, że jeżeli osoba chora psychicznie nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, to decyzję w jej sprawie może podjąć sąd rodzinny.

Jak wpłynąć na orzeczenie sądu?

Osoby, które zostały umieszczone w domu opieki bez swojej zgody oraz jej przedstawiciele ustawowi, małżonkowie, najbliżsi krewni, rodzeństwo oraz osoby, które faktycznie pełnią nad nią opiekę, mają prawo do złożenia do sądu wniosku o zmianę orzeczenia w zakresie przyjęcia jej do domu opieki.

Wniosek tego typu może również złożyć kierownik takiej instytucji w sytuacji, gdy uzna, że jest to uzasadnione. Każdy wniosek musi zawierać dokładną argumentację kierowanej prośby.

Artykuł powstał we współpracy z Milorstowo.pl
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments